Často kladené otázky

Jaké je minimální stáří pohledávek?

Pohledávky je možno předávat ihned po splatnosti, klientům však doporučujeme zpravidla předávání cca jeden měsíc po splatnosti (přijímáme samozřejmě ale i pohledávky starší). Čím dříve se k nám pohledávka dostane, tím rychleji zpravidla dojde k jejímu vymožení a tím je také větší šance na její vymožení.

Jak Vás mám kontaktovat?

Můžete využít buď kontaktní formulář nebo e-mail vymozeno@akkrm.cz. Ideální je, pokud nám již při prvním kontaktu zašlete podklady, které k pohledávce máte.

Jaké podklady k pohledávce mám zaslat?

Zašlete samozřejmě pouze ty z dokladů, které máte k dispozici. Faktury, v případě většího množství pohledávek včetně přehledu pohledávek (účetní sjetina), doklad o částečné úhradě, pokud proběhla (stačí vytištěný z el. bankovnictví), směnku, objednávku a/nebo smlouvu (kupní, o dílo, přepravní atd.), pokud existují, dodací list, CMR, apod., korespondence s dlužníkem, možno i e-mailová, pokud byla vedena (nepotřebujeme celou korespondenci, důležité však je, pokud dlužník přislíbil úhradu dluhu), uznání dluhu, rozsudek nebo platební rozkaz, pokud je již máte vydány.

Jak Vám mám zaslat podklady k pohledávce?

Můžete využít buď kontaktní formulář, kde je však možné přiložit pouze jednu přílohu o maximální velikosti 1 MB, nebo zaslat podklady prostřednictvím e-mailu vymozeno@akkrm.cz, kde nejste omezeni počtem ani velikostí příloh. Prosíme však o zasílání příloh v rozumné velikosti (max. 5MB na jeden e-mail). Pokud máte problémy s e-mailem, je možno podklady v obyčejné kopii zaslat poštou na adresu Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová, Údolní 65, PSČ 602 00.

Zaslání plné moci a mandátní smlouvy

Po prověření podkladů z právního hlediska prověříme majetkové poměry dlužníka a je-li vše v pořádku, zašleme Vám k podpisu mandátní smlouvu a plnou moc.

Musím před předáním věci Vaší kanceláři zaslat dlužníkovi upomínku?

Dlužníka není nutné upomínat o zaplacení, i když v praxi se tak většinou děje.

Jak budete při vymáhání postupovat?

Po obdržení potřebných dokladů budeme dlužníka kontaktovat zpravidla jednou výzvou k úhradě. Pokud uhradí, dořešíme jen vzájemné zúčtování. Pokud dluh na výzvu neuhradí, budeme se podle reakce domlouvat na dalším postupu, kterým je zpravidla buď sepis splátkového kalendáře obsahujícího také uznání dluhu ze strany dlužníka podání žaloby.

Jak probíhá soud a musím se ho účastnit?

Soudní řízení probíhá v dnešní době zejména na základě listin. Je-li ve věci nařizováno jednání (pouze cca v 10% případů), Vaše účast v naprosté většině vůbec není vyžadována. Naše kancelář se jednání u soudu účastní pouze v případech, kdy dlužník rozporuje podklady a tyto doklady nejsou zcela jednoznačné. Ve většině případů jsou však Vámi doložené doklady dostačující a proto i ve věcech, kde dojde k nařízení jednání, žádáme soud o rozhodnutí věci bez naší přítomnosti, pouze na základě listin.

Jaká je minimální a maximální výše pohledávek?

Obecně platí, že pokud máte k pohledávce potřebné podklady, můžeme se dohodnout na vymáhání již cca od 1.000,- Kč, v případě většího množství malých pohledávek se tato částka může dokonce ještě snížit. Nemáte-li k však pohledávce potřebné právní podklady, bude převzetí věci do vymáhání posuzováno pro každý případ individuálně. Maximální výše pohledávky není omezena.

Je možné vymáhát pohledávku ze směnky?

Ano! Přečtěte si více informací o postupu vymáhání směnky

Jak správně vyplnit směnku?

Přečtete si náš obsáhlý návod na vyplnění směnky a vyvarujte se všem chybám. Návod obsahuje také aktuální vzor ke snadnému vyplnění.

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz