Ke stažení

vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění
plná moc
mandátní smlouva

Vzory listin

Směnky

směnka vlastní k vyplnění
směnka vlastní vyplněná

Návod pro správné vyplnění směnky naleznete zde

Smlouvy o zápůjčce (nový název pro půjčku)

smlouva o zápůjčce - hotovostní poskytnutí, jednorázové vrácení
smlouva o zápůjčce - hotovostní poskytnutí, vrácení ve splátkách
smlouva o zápůjčce - poskytnutí bezhotovostním převodem, jednorázové vrácení
smlouva o zápůjčce - poskytnutí bezhotovostním převodem, vrácení ve splátkách

Návod pro správné vyplnění vzorů smlouvy o zápůjčce naleznete zde

Uznání dluhu

Uznání dluhu ze smlouvy o (zá)půjčce
Uznání dluhu vyúčtovaného fakturou

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz