Vymáhání směnky

Vystavil Vám dlužník směnku, kterou však ve lhůtě splatnosti neuhradil? Máte svou pohledávku za dlužníkem zajištěnou směnkou? V rámci vymáhání pohledávek se dlouhodobě specializujeme na oblast vymáhání pohledávek ze směnek, která se oproti vymáhání jiných pohledávek vyznačuje celou řadou specifik.

Směnka je cenný papír, na jehož formu a obsah jsou zákonem kladeny vysoké nároky. Před samotným zahájením vymáhání pohledávky ze směnky vždy odborně posoudíme, zda je klientem předložená směnka platná. Pokud se směnku teprve chystáte s dlužníkem sepsat, můžete využít náš návod na vyplnění směnky včetně vzoru.

Zahájení vymáhání

Pokud je směnka platná, zahajujeme vymáhání pohledávky výzvou dlužníkovi k dobrovolné úhradě. Neuhradí-li dlužník dluh ve stanovené lhůtě, ani nedojde k dohodě o splátkách, přistupujeme již bez dalšího k vymáhání pohledávky soudní cestou.

Pohledávky ze směnky jsou u soudu uplatňovány ve speciálním řízení. Toto řízení je zahajováno na návrh, jehož přílohou musí být originál směnky - před podáním žaloby je tedy vždy třeba doručit originál směnky do naší advokátní kanceláře. Podání žaloby je pro klienta dále spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 5 % z dlužné částky, který pro klienta jako vždy vymáháme od dlužníka zpět vedle dlužné jistiny.

Vystavení směnečného platebního rozkazu

Na základě podané žaloby vydá soud směnečný platební rozkaz, který následně doručuje dlužníkovi. Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku

Pokud dlužník ani na základě pravomocného a vykonatelného směnečného platebního rozkazu nebo rozsudku pohledávku neuhradí, přistupujeme k podání exekučního návrhu a vymáhání pohledávky exekuční cestou.

Máte-li zájem o vymáhání Vaší směnečné pohledávky, vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte o pohledávce základní informace a přiložte naskenovanou směnku k posouzení její platnosti. Co nejdříve se Vám ozveme s návrhem dalšího postupu pro úspěšné vymožení.

Sepsáno dle právního stavu ke dni 1. 4. 2015

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz